Penzijní fond Komerční banky třetím největším PF v ČR

Penzijní fond Komerční banky dosáhl v roce 2010 zisk ve výši 727 milionů Kč. Díky konzervativní investiční strategii a důsledné kontrole nákladů tak splní příslib ze začátku roku 2010 a zhodnotí prostředky účastníků za uplynulý rok o více než 2 %. Penzijní fond Komerční banky se nově zařadil mezi tři největší penzijní fondy v České republice z hlediska počtu klientů i dosaženého zisku.

„Stabilní zhodnocování vložených prostředků a nízké výkyvy tohoto zhodnocení i v době rozkolísaných finančních trhů jsou velmi důležitým signálem bezpečí vložených prostředků pro více než půl milionu klientů našeho fondu,“ uvedl Pavel Jirák, předseda představenstva a výkonný ředitel Penzijního fondu Komerční banky.

K 31. prosinci 2010 spravoval Penzijní fond KB prostředky pro více než 501 tisíc účastníků. Objem spravovaných prostředků se zvýšil meziročně o 5,8 % na 28,718 miliardy korun.

Každý klient, který uzavře do konce května smlouvu o penzijním připojištění s PF KB prostřednictvím distribuční sítě mateřské Komerční banky, prodejní sítě Modré pyramidy stavební spořitelny, externích smluvních partnerů nebo přes webové stránky PFKB získá jako dárek luxusní osušku. Akční nabídka platí pro nové klienty, kteří si sjednají vlastní příspěvek ve výši minimálně 300 Kč měsíčně a první příspěvek bude připsán na jejich účet u fondu nejpozději 30. června 2011.