Počty žádostí o předčasnou penzi narostly

Extrémní nárůst počtu žádostí o předčasnou penzi úředníci důchodové správy jen těžko zvládají. O důchod se přihlásilo více než 66 tisíc lidí, trojnásobek loňského počtu. Do poloviny roku úřad začal vyplácet jen třetinu žadatelů.

"Vyřízení každé žádosti vyžaduje určitý čas. Každý, kdo splňuje podmínky a předložil potřebné doklady, důchod dostane. Bude mu přiznán podle úpravy platné v den podání žádosti," uvedl Pavel Gejdoš, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Lidem, kteří v obavách z reformy penzí hledají azyl v předčasném důchodu, stát letos vyplatí miliardy korun navíc. Za první pololetí se výdaje státu na předčasné penze zvýšily o 2,7 miliardy korun na 24,2 miliardy.

Mimořádný nápor na předčasné penze tak letos zvýší výdaje důchodového účtu, které byly letos v pololetí o 23,1 miliardy vyšší než příjmy. Pokud by si všech 66 tisíc žadatelů nechalo penze vyplácet, vzrostl by letos schodek na důchodovém účtu o dalších pět miliard.

Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) to z dlouhodobého hlediska není problém. "Pro vyčíslení momentálního finančního dopadu nejsou dosud odpovídající statistické podklady," uvedl Drábek.

Další nápor, tentokrát žadatelů o klasické starobní důchody, očekává ministr po 30. září. Od tohoto data se penze začnou počítat podle tzv. malé důchodové reformy. Lidé s hrubými měsíčními příjmy nad 34 tisíc korun tak budou mít jako penzisté vyšší důchody, než by měli podle dosavadního způsobu výpočtu.

"Lze očekávat, že řada takovýchto pojištěnců svůj odchod do důchodu odkládala a požádá o důchod až v posledním čtvrtletí roku 2011 nebo počátkem roku 2012. Počet žádostí o nekrácený starobní důchod se tedy bude zřejmě koncem roku zvyšovat. Počet žádostí o předčasný starobní důchod postupně klesne," dodal ministr.

Deficit důchodového účtu roste hlavně kvůli stárnutí populace. Zatímco koncem roku 2009 žilo v Česku 2,77 milionu důchodců, v letošním pololetí jich bylo o 150 tisíc víc. Na jednoho důchodce tak vydělávalo 1,77 pracujícího člověka.

Miliardy korun vyplacené na extrémní množství předčasných důchodů deficit prohlubují. Ještě v prvním čtvrtletí 2008 skončil důchodový účet přebytkem tří miliard. Od té doby ale rostou schodky.

Vládou schválenou velkou důchodovou reformu, která se bude projednávat v parlamentu, předchází takzvaná malá reforma. Ta začne platit 30. září. Jde spíše o změnu výpočtu důchodů než o reformu. Vláda tak plní rozhodnutí Nejvyššího soudu, který nařídil, aby lidé s vyššími příjmy dostávali i adekvátně vyšší důchod.

Změny jsou nepatrné, například člověku s příjmem 40 tisíc korun měsíčně se nový důchod zvýší o 109 korun na 12 743 korun, člověk se stotisícovým příjmem bude mít důchod 17 404 korun, o necelých dvanáct set víc.

Na druhé straně podobně nepatrně klesnou důchody 70 procentům pracujících, jejichž hrubá měsíční mzda se pohybuje v intervalu 11 tisíc až 34 tisíc korun. Nejvíce, zhruba o 170 korun, klesne důchod lidem s příjmy kolem 28 tisíc korun měsíčně.

Snížení důchodu podle nového způsobu výpočtu přimělo tisíce lidí k podání žádosti o předčasný důchod, který se bude počítat dosavadním způsobem, protože v některých případech je srážka kvůli předčasnému odchodu do penze nižší než pokles důchodu vypočítaný podle nových pravidel. Pro většinu lidí ale předčasná penze výhodnější není.

"Řada lidí na to doplatí. Snížení výše důchodu v důsledku předčasného odchodu je oproti nově počítaným penzím totiž natolik významné, že několik desetikorun na tom lze vydělat jen například při více než 38 letech pojištění a výdělcích v rozmezí 25 až 28 tisíc korun," připomněl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Konkrétně při platu 28 tisíc korun se nový důchod sníží o 162 korun a předčasný jen o 111 korun.

O předčasný důchod lze požádat do konce roku. Od ledna 2012 se podmínky zpřísňují. Důchod tři roky před řádným termínem bude nižší o 14,4 procenta. Nyní to je o 13,2 procenta.